top of page
Assembling Spacecraft

Универзитет у Нишу

Нека се то деси овде!

Универзитет у Нишу одржава богату билатералну и мултилатералну сарадњу са многим академским и истраживачким институцијама и удружењима из земље и иностранства. Блиске везе са иностраним партнерима одржавају се кроз чланство у разним међународним и међууниверзитетским удружењима, кроз међународне програме и пројекте, или на основу уговора о директној сарадњи.

 

logo_nis.png

The Roles within the project are: Supporting the generation of reference images and optical aerial dataset, also main responsible for enabling flight campaigns in operation railway environment through the direct contact with Serbian Railway.

Role in Project

Supporting the generation of reference images and optical aerial dataset, also responsible for enabling flight campaigns in operation railway environment through the direct contact with Serbian Railway. The R&D in UAV-based autonomous obstacle detection in railways and demonstration of technology in real-world operational railway environment.

bottom of page