top of page
Assembling Spacecraft

Фондазионе
Бруно Кесслер

Будућност изграђена на знању

logo_FBK.png

ФБК је врхунски истраживачки институт у Италији, рангиран на 1. месту за научну изврсност у 3 различите предметне области и за економски и друштвени утицај према најновијем квалитету истраживањаАНВУРевалуација.

 

Са својих 3.500 квадратних метара лабораторија и научне инфраструктуре и заједницом од преко 400 истраживача, 140 студената докторских студија, 200 гостујућих сарадника и студената, 700 придружених и акредитованих студената заједно, Фондазионе Бруно Кесслер делује као научно и технолошко средиште, своје просторије и платформе које угошћују живахан екосистем заједничких подухвата, спин-офф-а, пројеката и могућности обуке.

Резултат више од пола века историје, кроз11 центарапосвећен технологији и иновацијама и хуманистичким и друштвеним наукама, ФБК има за циљ постизање одличних резултата у научној и технолошкој области са посебним освртом на интердисциплинарне приступе и димензију примене.

То је због сталног фокуса на сарадњи и активностима размене сајавна управа и институције, мала, средња и мултинационална предузећа, европске и међународне институције,који проширују капацитете за иновације и укључују локалну заједницу и локалну привреду у промет знања и технологија.

With its 3,500 square meters of laboratories and scientific infrastructures and a community of over 400 researchers, 140 doctoral students, 200 visiting fellows and thesis students, 700 affiliates and accredited students combined, Fondazione Bruno Kessler acts as a scientific and technological hub, its premises and platforms hosting a lively ecosystem of co-located ventures, spin-offs, projects and training opportunities. The result of more than half a century of history, through 11 centres dedicated to technology and innovation and to the humanities and social sciences, FBK aims to achieve excellent results in the scientific and technological field with particular regard to interdisciplinary approaches and the application dimension.

This is due to the constant focus on collaborations and exchange activities with public administration and institutions, small, medium-sized and multinational companies, European and international institutions, which broaden the capacity for innovation and involve the local community and the local economy in the circulation of knowledge and technologies.

Role in Project

The company will deal with the provisioning of reference data sets for use throughout the project, as well as the advanced prototyping of data processing algorithms Earth and Observation sensor system. In particular FBK will contribute with advanced knowledge in change detection and multitemporal information management by means of artificial intelligence strategies.

bottom of page