top of page

Уграђена платформа за обраду

Диес ист еине Датенсцхутзеркларунг. Дер Датенсцхутз ист еин вицхтигер Бестандтеил еинер Вебсите. Диесе Ворлаге ентхалт Беиспиелтекте, ист ницхт воллстандиг унд канн ницхт вероффентлицхт верден. Је нацхдем, велцхе Функтионен деине Вебсите ауфвеист, варииерт дер Вортлаут деинер Датенсцхутзеркларунг. Вебсите-Еигентумер соллтен диесен Тект дахер анпассен. Еине Датенсцхутзеркларунг мусс алле Компонентен Дриттер ауфлистен, дие ауф дер Вервендет верден. Ацхте дарауф, дасс дер Линк зур Датенсцхутзеркларунг вон једер Сеите дер Вебсите аус ерреицхбар сеин мусс.

bottom of page