top of page
Assembling Spacecraft

АТБ Бремен

Институт фур ангевандте Системтецхник

АТБ је истраживачки институт оријентисан на апликације који су заједно основали Слободни Ханзеатски град Бремен и неколико водећих индустријских предузећа у области Бремена 1991. године.

АТБ је део дугорочне стратегије Слободног ханзеанског града Бремена да одржи привреду у северној Немачкој, а посебно у Бремену јачањем иновационих потенцијала индустријских предузећа и других организација.

АТБ је високо иновативан и ефикасан технолошки центар који пружа услуге везане за системску технологију широком спектру предузећа и организација, чиме се повећава њихова способност да остану конкурентни. АТБ се развио у истраживачки институт који се динамично шири и успешно послује на националном, европском и светском тржишту и нуди партнерима висок ниво стручности у неколико технолошких домена.

logo_ATB.png

and organisations, thereby increasing their ability to remain competitive. ATB has developed into a dynamically expanding research institute operating successfully on the national, European and world-wide market and offering to partners a high level of expertise in several technological domains.

Role in Project

ATB faces the responsibility for developing a prototype of an infrastructure service that demonstrates on-board sensory and data processing solutions, as well as contributing to the off-board platform. It will contribute into operation to the related to communication and cooperation between partners.

bottom of page